Achtergrond-Geschiedenis

Station R is een initiatief dat voortkomt uit eerdere initiatieven van Piet de Vries en Leen La Rivière om bruggen van begrip te bouwen in de stad.
Ze waren er bijna van het begin bij om het Christelijk Sociaal Netwerk mogelijk te maken, zie www.christelijksociaalnetwerk.nl, waarin zoveel mogelijk alle kerken en christelijke gemeenten een plek kregen.
Ook waren ze medeoprichters van het Platform Levensbeschouwing en Religie, zie www.platformlenr.nl.

In de jaren 2010-2011 is er hard gestudeerd op nieuwe vormen van communicatie via webTV, Youtube e.d.. Dit resulteerde eind 2011 in het concept van Station R.
Er kwam contact in 2012 met de Stichting Locale Omroep Rotterdam en met de Rotterdamse Dienst van Kunst & Cultuur om voor het Rotterdamse publiek een nieuwe serie programma’s te maken over gebedshuizen van Rotterdam, welke nu eens iets anders moesten laten zien als de bekende gebedsdiensten/samenkomsten. In een serie workshops onder auspiciën van Skin-Rotterdam werden eind voorjaar 2012 met representanten van een aantal kerken/gemeenten een serie workshops gehouden over nieuwe vormen van TV maken, waar ook over het format ‘Gebedshuis van de week’ werd gesproken. Dit resulteerde in verder overleg met de Dienst K&C en een formeel programmavoorstel dat eind 2012 werd geaccordeerd. Waarna de opnamen eind 2013 begonnen.

Onbekend maakt onbemind, zo zegt een oud spreekwoord. Nu ongeveer de helft van de Rotterdamse inwoners allochtoon is en met hun etnische afkomst ook hun vorm van geloven mee hebben genomen. Heeft Rotterdam naast de bekende kerken ook veel nieuwe kerken en moskeeën gekregen. De films/documentaires geven een interessant beeld wat er allemaal in die gebedshuizen gebeurt. Het verhaal van een ‘gebedshuis’ wordt steeds door een persoon uit die gemeenschap vertelt. En dat leidt tot heler interessante ontmoetingen, welke nu voor alle geïnteresseerden te zien zijn.
Natuurlijk is de lijst op deze website niet compleet. Er kunnen er nog veel meer bij, maar dat hangt van nieuwe financiële bijdragen af.